Keşif


İnşaat sektöründe ihale veya işin başlangıcında, öncelikle proje incelenerek ve Teknik şartnamede neler istendiği listelenerek, pozlar tek tek oluşturulur, metrajları hesaplanır ve her poz için birim fiyatlar araştırılarak oluşturulan hesap tablosudur.